Vergoedingen

Aan coaching en counseling zijn kosten verbonden. Dit is een investering in jezelf, waar je in de toekomst enorm veel vruchten van gaat plukken. In sommige gevallen is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.

Via zorgverzekeraar

Helaas valt coaching niet onder primaire ziektekosten en worden daarom meestal niet (geheel) vergoed. Soms wordt coaching door een zorgverzekeraar vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen.
Het is raadzaam om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor een vergoeding. Neem daarom vooraf contact op met je zorgverzekering.

Via Werkgever of UWV

Een ander mogelijkheid is via uw werkgever. De werkgever reserveert vaak een opleidingsbudget per medewerker.
Ontvang je een UWV-uitkering, informeer dan bij jouw adviseur naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.

Via PGB

In enkele gevallen worden de kosten voor coaching via een PGB vergoed. Laat je hierover informeren bij de betreffende instantie.