Missie & Visie

Missie

Mijn missie is een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die worstelen in- en met zichzelf.

Samen met jou zal ik het pad bewandelen waar we opzoek gaan naar antwoorden op je levensvragen om zo inzicht te krijgen in wat er daadwerkelijk speelt in je leven.

We gaan een nieuwe mindset creëren en nieuw gedrag aanleren.

Disfunctie en toxiciteit gaan we ontwortelen, we werken aan het generatietrauma en patronen van de familie. Daarnaast wil ik helderheid verschaffen zodat je compleet wordt.
Het onuitsprekelijke gaan we uitspreekbaar maken en het onvergeeflijke vergeeflijk maken. Ik geef je hulpmiddelen, zet therapieën in, en informatie die je kunt gebruiken om verlichting van je lijden te ervaren.

Visie

Jou stimuleren om verantwoordelijkheid over je gedachten, je gevoelens, je gedrag, je genezing en je ontwikkeling te nemen. Leren hoe je gedachten kunt veranderen, zodat ze je leven kunnen veranderen en je volop kunt genieten van het leven.

Leven in een “Daad van Geloof”.

Dorothy Fikki-Krind